Hier vindt u verschillende verslagen van wedstrijden waar leden van Jan in ‘t Touw aan deel hebben genomen.