De ledenlijst van Jan in ‘t Touw omvat een grote diversiteit aan leden. Van de jongste  jeugdleden van 8 jaar (min. leeftijd SBN) tot de oudsten onder ons in de 60 plus; van steunende leden tot zeer actieve sporters.

Om voor al deze varianten een passend contributiesysteem te bieden, delen we de leden in vier groepen. Afhankelijk van leeftijd en het gebruik van de trainingsfaciliteiten wordt  jaarlijks de volgende contributie betaald:

jeugdleden (t/m 17 jaar)                                            €    60,-

seniorleden, steunend lid (niet trainend)              €    15,-

seniorleden, beperkt trainend (ca 10x)                  €    50,-

seniorleden, regelmatig trainend                            €  100,-

De betaling van de contributie gaat via automatische incasso.

Naast het lidmaatschap van Jan in ‘t Touw moeten alle actieve leden lid zijn van de Survivalbond. Dit in verband met de verzekering tijdens de activiteiten. Aanmelden hiervoor gaat via www.survivalbond.nl

Hoe aanmelden bij Jan in ‘t Touw

Bezoek eerst één of twee trainingen van Jan in ‘t Touw aan de Schovenweg in Zelhem en ervaar eerst of onze club en de survivalsport wat voor je is.

Vervolgens kun je hier het INSCHRIJF EN GEZONDHEIDSFORMULIER down loaden en uitprinten om je aan te melden als lid en wordt je ingedeeld bij een groep die het beste past bij jouw ervaring en trainingsdoelen.

Tijdens de survival trainingen zijn we ons allemaal bewust van de risico’s die de survival sport met zich mee brengt. Wij realiseren ons als bestuur dat wij als vereniging een hele grote verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid tijdens deze trainingen.

Maar ondanks dat wij er allemaal alles aan zullen doen om deze veiligheid te realiseren, is het helaas onmogelijk om álles te voorkomen. Voor die momenten dat er onverhoopt toch iets gebeurd, is het heel belangrijk dat wij als vereniging adequaat kunnen handelen. Hiervoor hebben wij een formulier opgesteld, waarop per lid de belangrijkste persoonlijke (medische) gegevens vermeld staan.

Dit in eerste plaats om jullie naasten te kunnen bereiken als het nodig is en in het ergste geval voor een correcte overdracht naar de hulpdiensten indien deze ter plaatse moeten komen.  Zo kunnen zij snel en op de juiste wijze de situatie inschatten en aanvliegen. Onze vraag als bestuur is dan ook of jullie deze gegevens samen met het inschrijfformulier willen invullen.   

Toelichting:

Met ICE 1 en 2 worden de telefoonnummers van de contactpersonen bedoeld die in geval van nood door ons gebeld moeten worden. In volgorde van prioriteit. Voor wat betreft de kolom medisch verleden en heden, gaat het hier alleen om de zaken die er toe doen. Die van invloed kunnen zijn op de medische behandeling in geval van nood: te denken valt bijv. aan diabetes, hartproblemen, epilepsie, etc.  Wij zorgen ervoor dat deze gegevens verzameld worden in een map die, alleen in geval van nood, beschikbaar is voor de aanwezige trainers/EHBO-ers.

De gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en dienen zoals gezegd alleen t.b.v. noodgevallen!                           

De ingevulde formulieren kun je opsturen naar het adres dat onder aan het inschrijf formulier staat.

Met sportieve groet,

Het bestuur van Jan in ‘t Touw.