Met de buurt zijn er afspraken gemaakt over het parkeren van de auto’s langs de Schovenweg, dit om overlast en hinder  voor de buren te voorkomen.

Alleen de groenstrook/berm tegen JIT bos, rechterzijde Schovenweg vanaf ijsbaan uit gezien, tot aan bankje op kruising mag gebruikt worden om te parkeren.

Rijrichting is via zijde ijsbaan de Schovenweg op en via Schovenweg naar Terborgseweg weer wegrijden. Zie bijlage.

Denk bij parkeren aan dat de doorgang ten allen tijde vrij moet blijven voor overig verkeer en hulpdiensten.